CHUYÊN MỤC

Công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

03/06/2021
Ngày 31/5/2021, Ủy ban bầu cử huyện Đức Cơ đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-UBBC, theo đó công bố kết quả và danh sách 35 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ khóa VII , nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Untitled.png
Ảnh minh hoạ
Danh sách cụ thể 35 đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Đức Cơ khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được đăng tải
Vũ Thuỷ
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai