CHUYÊN MỤC

Xây dựng đội ngũ tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện

09/03/2020
Để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động của Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 05/07/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2020” trên địa bàn huyện Đức Cơ.
Untitled.png
Ngày 26/02/2020, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đã ký ban hành Quyết định số 315/QĐ-UBND về việc công nhận tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện. Theo đó đã công nhận 05 tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện là cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị: phòng Tư pháp, Dân tộc, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 428/QĐ-TTG ngày 18/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Tập huấn viên hòa giải ở cơ sở cấp huyện được tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Sở Tư pháp tổ chức và có trách nhiệm hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức Tư pháp xã, thị trấn và đội ngũ Hòa giải viên ở các thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2022.
Nguyễn Giang
 
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai