CHUYÊN MỤC

Đức Cơ được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017

12/10/2018

Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/03/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.


Ngày 09/10/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành Quyết định số 467/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017.

anh.jpg
Trường PTDTBT THCS Trần Quốc Toản

 

Theo đó, huyện Đức Cơ được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, đạt chuẩn mức độ 2 phổ cập giáo dục tiểu học, đạt chuẩn mức độ 1 phổ cập giáo dục trung học cơ sở và xóa mù chữ năm 2017.

Qua kết quả trên cho thấy, chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện ngày càng được cải thiện cả về cơ sở trường lớp, vật chất, trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên giảng dạy...

Phạm Khoa

 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai