CHUYÊN MỤC

TẬP HUẤN TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT TẠI XÃ IA PNÔN

10/12/2019
Chiều ngày 13-11,UBND tỉnh, ban chỉ đạo thực hiện đề án “ tăng cường PBGDPL cho cán bộ nhân dân vùng biên giới gian đoạn 2017-202” năm 2019 đã tổ chức hội nghị tập huấn phấp luật cho các báo cáo viên, tuyên truyền viên, già làng, người có uy tín tại xã Ia Pnôn.
Untitled.jpg
Ảnh: Toàn cảnh hội nghị
Tại buổi tập huấn các tuyên truyền viên, báo cáo viên đã được tuyên truyền về các chuyên đề như: Luật phòng chống ma túy; Luật an ninh mạng; Luật phòng chống tham nhũng; Luật phòng chống mua bán người; Luật giao thông đường bộ ; Đề cương quán triệt nghị quyết 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; kỹ năng, phương pháp tuyên truyền miệng về pháp luật; phương pháp và nhiệm vụ trình bày tuyên truyền miệng; vai trò và yêu cầu đối với báo cáo viên, tuyên truyền.  thông qua buổi tuyên truyền các cán bộ, tuyên truyền viên hiểu rõ hơn về các luật để hướng dẫn, tuyên truyền đến nhân dân dể nhân dân nắm rõ và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.
 
 
                                                                                          Thanh Tịnh
 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai