Quá trình hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND >>
Lịch sử Đảng bộ huyện >> Các phòng ban chuyên môn >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các tổ chức đoàn thể >>
Chức năng nhiệm vụ >> Các đơn vị, UBND các xã >>
Cơ cấu tổ chức HĐND >> Hộp thư điện tử >>

LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC CƠ (1945-2015)


LỜI GIỚI THIỆU
 
      Đức Cơ là một huyện biên giới phía Tây của Tỉnh Gia Lai, phía Bắc giáp với huyện Ia Grai, phía Nam và phía Đông giáp với huyện Chư Prông, phía Tây tiếp giáp với tỉnh Ratanakiri - Vương quốc Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh với 35 km đường biên.
      Thành lập ngày 15-10-1991, theo Quyết định số 315-QĐ/HĐBT của Hội đồng Bộ Trưởng trên cơ sở 4 xã: Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Kla, Ia Dom của huyện Chư Păh và 4 xã của huyện Chư Prông là: Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Kriêng, Ia Lang; đến nay toàn huyện có 10 xã, thị trấn, với 93 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó, có 3 xã đặc biệt khó khăn và 22 thôn, làng đặc biệt khó khăn của 9 xã; 14 thôn, làng trọng điểm, yếu kém thuộc 7/10 xã, thị trấn, với 13 dân tộc đang sinh sống.
      Là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, bước vào thời kỳ xây dựng, phát triển và đổi mới đất nước, huyện Đức Cơ vẫn được coi là phên giậu vững chắc cả về kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của tỉnh Gia Lai.
      Trải qua hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện luôn nêu cao truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, đoàn kết trong đấu tranh chống kẻ thù xâm lược để bảo vệ nền độc lập tự do cho dân tộc. Những tên đất, tên người trên vùng đất Đức Cơ đã đi vào lịch sử của nhân dân các dân tộc trong huyện.
Bước ra khỏi chiến tranh, Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Cơ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nỗ lực phấn đấu vươn lên để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh - quốc phòng, cùng cả nước thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của Đảng. Những thành tựu đạt được qua gần 40 năm giải phóng huyện và gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đã tạo tiền đề để huyện Đức Cơ tiếp tục phát triển đi lên vững chắc trong những giai đoạn tiếp theo.
      Nhằm ghi lại những trang sử hào hùng, vẻ vang nhưng cũng đầy gian khổ và hy sinh của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện; tổng kết những bài học kinh nghiệm của Đảng bộ trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng ở địa phương qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay; ghi nhận công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh để giành và giữ nền độc lập tự do cho nước nhà. Từ đó giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tình yêu quê hương đất nước và không ngừng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân các dân tộc trong huyện.
      Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục lịch sử truyền thống địa phương, thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW, ngày 28-8-2002, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về “tăng cường và nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam”; Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 25-4-2011, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Tăng cường công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử phong trào, lịch sử truyền thống cách mạng ở địa phương”; được sự nhất trí của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ chủ trương triển khai nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Cơ, giai đoạn 1945- 2015.
      Quá trình triển khai, Ban biên soạn gặp nhiều khó khăn trong việc sưu tầm khai thác tư liệu. Do trải qua hai cuộc chiến tranh, cùng với đó là sự chia tách huyện, các nhân chứng lịch sử am hiểu địa bàn qua thời gian đã không còn, hoặc chuyển công tác, hoặc tuổi cao, trí nhớ giảm nên việc sưu tầm, khai thác tư liệu không được đầy đủ. 
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự nỗ lực cố gắng của tập thể Ban biên soạn và sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhân chứng lịch sử, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của tỉnh, huyện đã từng công tác trên địa bàn qua các thời kỳ, đến nay Lịch sử Đảng bộ huyện Đức Cơ (1945- 2015) đã hoàn thành.
      Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ xin chân thành cảm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các nhân chứng lịch sử, các đồng chí lão thành cách mạng, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ cùng tập thể Ban biên soạn đã cung cấp tư liệu, đóng góp công sức giúp huyện hoàn thành cuốn lịch sử này.
     Trong quá trình biên soạn, sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế. Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Cơ rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của bạn đọc để cuốn sách được hoàn chỉnh hơn trong lần xuất bản sau.
      Ban Thường vụ huyện ủy Đức Cơ xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC CƠ (1945-2015).
 
         Chương I: HUYỆN ĐỨC CƠ - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ - VĂN HÓA 
       
 Nội dung: Chuong-I.pdf
     
       Chương II: QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG CÁCH MẠNG TIẾN TỚI KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN TRONG CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC (1945-1954)
       
   Nội dung: Chuong-II.pdf
        
       Chương III: CỦNG CỐ VÀ PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG, CHỐNG CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH ĐẶC BIỆT” CỦA ĐẾ QUỐC MỸ (1954 -1965)
          
Nội dung: Chuong-III.pdf
           
         Chương IV: LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GÓP PHẦN ĐÁNH BẠI CHIẾN LƯỢC “CHIẾN TRANH CỤC BỘ”, "VIỆT NAM HÓA CHIẾN TRANH” CỦA MỸ - NGỤY, TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (1965 - 1975)
            Nội dung: Chuong-IV.pdf
           
           Chương V: KHÔI PHỤC, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG AN NINH, BƯỚC ĐẦU THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG (1975-1991)
           Nội dung: Chuong-V.pdf

          Chương VI: THÀNH LẬP ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỨC CƠ TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI (1991-2000)
        
 Nội dung: Chuong-VI.pdf

         Chương VII: LÃNH ĐẠO ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN, TỪNG BƯỚC XÂY DỰNG HUYỆN THÀNH VÙNG KINH TẾ ĐỘNG LỰC PHÍA TÂY CỦA TỈNH (2000-2015)
          Nội dung: Chuong-VII.pdf

         PHỤ LỤC 1: CÁC TỔ CHỨC CÁCH MẠNG VÀ DANH SÁCH CẤP ỦY HUYỆN THỜI KỲ 1930 – 1954
        
Nội dung: PHU-LUC-1.pdf

         PHỤ LỤC 2: THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ (1954 – 1975)
         Nội dung: PHU-LUC-2.pdf
       
         PHỤ LỤC 3: 
THỜI KỲ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1975 – 2012)
         Nội dung: PHU-LUC-3.pdf

        PHỤ LỤC 4: THÀNH TÍCH VÀ KHEN THƯỞNG
        Nội dung: PHU-LUC-4.pdf

 

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai