CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 166/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I từ 2021 đến năm 2025 trên địa bàn huyện Đức Cơ

29/12/2021

12/29/2021

Kế hoạch 154/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai Chương trình phát triển thƣơng mại miền núi, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn huyện Đức Cơ giai đoạn 2021-2025

19/11/2021

11/19/2021

Báo cáo 431/BC-UBND

Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

31/08/2021

8/31/2021

Báo cáo 412/BC-UBND

Bảng tổng hợp tình hình thiếu đói của nhân dân do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 năm 2021 đề nghị tỉnh cứu trợ

26/08/2021

8/26/2021

Báo cáo 258/BC-UBND

Báo cáo kinh phí thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

07/06/2021

6/7/2021

Quyết định 215/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt danh sách hộ Người có công với cách mạng được hỗ trợ về nhà ở, sổ tiết kiệm và bò giống từ nguồn "Quỹ đền ơn đáp nghĩa" của huyện năm 2020

19/02/2021

2/19/2021

Quyết định 220/QĐ-UBND

Quyết định phê duyệt cho vay vốn từ quỹ Quốc gia về việc làm

24/02/2021

2/24/2021

Báo cáo 86/BC-UBND

Báo cáo số liệu quyết toán vốn sự nghiệp CT MTQG Gảm nghèo bên vững năm 2020

01/03/2021

3/01/2021

Quyết định 95/QĐ-UBND

Quyết định về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do hạn hán gây ra trong vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai

09/03/2021

3/9/2021

Quyết định 99/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình cuối năm 2020 trên địa bàn huyện

20/01/2021

1/20/2021


|<<1 2 3 4 5 6 7 8>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm:
Lê Văn Thịnh - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai