CHUYÊN MỤC

Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Chương trình 12-CTr/HU

Chương trình làm việc năm 2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ

29/01/2021

01/29/2021

Chương trình 08-CTr/HU

Chương trình làm việc năm 2021 của BCH Đảng bộ huyện Đức Cơ khoá VII

18/12/2020

12/18/2020

Kế hoạch 2225/KH-UBND

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19/6/2020

30/10/2020

10/30/2020

Quyết định 598/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025

03/11/2020

11/03/2020

Quy Chế 01-QC/HU

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ khoá VII nhiệm kỳ 2020 - 2025

12/10/2020

10/12/2020

Chương trình 01-CTr-HU

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 -2025

24/08/2020

8/24/2020

Nghị quyết 01-NQ/ĐH

Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đức Cơ lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025

07/08/2020

8/7/2020

Kế hoạch 155-KH/HU

Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VII

29/04/2020

4/29/2020

Kế hoạch 151-KH/HU

Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 271-KH/TU ngày 16/12/2019 về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

08/04/2020

4/08/2020

Kế hoạch 148-KH/HU

Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

16/03/2020

3/16/2020


|<<1 2 3 4 5 6 7>>|

Other


Thông tin bản quyền

Cơ quan: huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Thị trấn Chư Ty - Huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3846107 - Fax: (0269) 3846428 - Email:ubndducco@gialai.gov.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguy
ễn Văn Tuyến - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Đức Cơ
Giấy phép số: 01/GP-TTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2018  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai